Nasjonal markering for likebehandling av private barnehager!

Styreleder Rasmus Rønning og nestleder Lasse Renå stod på stand og informerte engasjerte foreldre i forbindelse med de foreslåtte og vedtatte kutt. I går aksjonerte private barnehager over hele landet for den forskjellsbehandling den private barnehagesektoren står overfor. Regjeringen vil kutte i tilskuddet til pensjon for private barnehager med til sammen 350 millioner kroner, på toppen av et allerede vedtatt kutt på 245 millioner i kapitaltilskudd for 2021.

Dagens finansieringssystem fører til systematisk forskjellsbehandling mellom barnehager, både mellom de kommunale og private, men også mellom private barnehager i ulike kommuner.

Stortinget må sørge for en finansiering som likebehandler barn i alle barnehager i kommuner og som sikrer forutsigbare og drivverdige rammevilkår for alle typer barnehager.

 

#levebarnehagene