Nyheter

 • Barnehagedagen 2021: Små steg for kloden

  Markaplassen har markert Barnehagedagen gjennom mange år, vi har tidligere invitert inn foreldre i forbindelse med tilstelninger på ettermiddag. I år markerer vi Barnehagedagen uten foreldre tirsdag 9 mars. Hovedtema for årets markering er natur og miljø, som er forankret i rammeplanens fagområdet " Natur, miljø og teknologi". (RP.17 s.52-53)

  03.03.2021 11.23
 • Alle kutt i tilskuddene til private barnehager reverseres!

  7.oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. 55 dager senere ble regjeringspartiene enige med FRP om et budsjett som reverserte alle foreslåtte kutt for private barnehager!

  02.12.2020 11.20
 • Nasjonal markering for likebehandling av private barnehager!

  Styreleder Rasmus Rønning og nestleder Lasse Renå stod på stand og informerte engasjerte foreldre i forbindelse med de foreslåtte og vedtatte kutt. I går aksjonerte private barnehager over hele landet for den forskjellsbehandling den private barnehagesektoren står overfor. Regjeringen vil kutte i tilskuddet til pensjon for private barnehager med til sammen 350 millioner kroner, på toppen av et allerede vedtatt kutt på 245 millioner i kapitaltilskudd for 2021.

  20.11.2020 10.52
 • Magisk stemning på Marihøna!

  På vår småbarnsavdeling Marihøna, har vi denne høsten to studenter i praksis fra Dronning Mauds Minne Høgskole. I forbindelse med sine lederuker har de ansvar for å tilrettelegge aktiviteter for barna. Henriette har her satt opp en projektor med live bilder av et akvarium, hun har i tillegg satt til lyd fra rennede vann. Helt magiskt å sette seg ned å se fiskene svømme rundt i rommet og høre lyden fra rennende vann.

  02.11.2020 12.41
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...