Tiltaksplan mot mobbing

Markaplassen Barnehage har i samarbeid med Samarbeidsutvalget utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing. Tiltaksplanen finner du nedenfor. Ny handlingsplan for barns psykososiale miljø ferdigstilles før sommeren 2021. Ferdigstillelse skjer i samarbeid med Samarbeidsutvalget!

Tiltaksplan mot mobbing finner du her