Visjon og verdier

Våre kjerneverdier er omsorg, respekt og glede. Alle barn i vår barnehage skal bli møtt av omsorgsfulle, engasjerte og tilstedeværende voksne. Vi skal alle etterleve vår visjon - ROM FOR ULIKHETER OG BLIKK FOR DEN ENKELTE-

Visjonen er vår rettesnor og motivasjonsfaktor. På Markaplassen skal vi ha rom for ulike meninger, tanker og følelser. Vi skal respektere ulikheter og vise det i praksis. I barnehagen er vi alle en del av et større fellesskap. Fellesskapet igjen består av ulike individer hvor hver enkelt har rett til å bli sett, hørt og tatt på alvor for den de er.