Visjon og verdier

Gjennom vårt arbeid med våre kjerneverdier; omsorg, toleranse og respekt ønsker vi at barna i vår barnehage skal møte omsorgsfulle, engasjerte og inkluderende voksne. Alle ved barnehagen arbeider etter vår visjon som er å gi ROM FOR ULIKHETER OG BLIKK FOR DEN ENKELTE!

Visjonen er vår rettesnor og motivasjonsfaktor. Her i barnehagen skal vi ha rom for ulike meninger, tanker og følelser. Vi skal respektere og tolerere ulikheter og vise det i praksis. I barnehagen er vi alle en del av et større fellesskap. Fellesskapet igjen består av ulike individer hvor hver enkelt har rett til å bli sett, hørt og tatt på alvor for den de er.