Småbarn: Marihøna og Humla

Våre småbarnsavdeling består av barn fra 1-2 år.

Humla vil fra høsten 2023 bestå av 15 barn og 5 ansatte

Marihøna vil fra høsten 2023 av 12 barn og 4 ansatte 

Vi samarbeider mye deler av dagen og har pedagogisk opplegg knyttet til barnets alderstrinn hvor de er delt inn i aldersbaserte grupper. 

Markaplassen barnehage er opptatt av å handle i tråd med våre verdier Omsorg, respekt og glede. 

Verdiene er godt intergrert i personalet og for oss er det avgjørende å få bidra til å gi barna en god start på livet. 

Se vår årsplan for nærmere informasjon om barnehagen.

Oversikt over de ansatte finner du her.

E-post: smabarn@markaplassen-barnehage.no