Småbarn: Marihøna og Humla


Våre to småbarnsavdelinger er for barn i alderen 0-2 år. Marihøna er for ett-åringene, og Humla for to-åringene. Småbarnsavdelingene består av tilsammen 4 pedagogiske ledere, 2 barnehagelærere og 2 assistenter. På våre småbarnsavdelinger står trygghet og omsorg i fokus. Fast dagsrytme og rutiner er derfor viktig.

Marihøna og Humla har felles garderobe, og frokosten spises sammen på kjøkkenet.

Etter frokost går ettåringene over på sin side av avdelingen. Der har de et stort oppholdsrom til lek, og hvor også lunsj og fruktmåltider inntas. I tillegg har de to andre rom til lek og utfoldelse. Badet ligger også her, og det er direkte utgang til vognskur der de sover.
Ettåringene skal oppleve trygghet, omsorg og nær tilknytning til de voksne. For ettåringen er faste rutiner, skjermede omgivelser og få voksne å forholde seg til spesielt viktig. På denne måten vil overgangen til barnehagen kunne skje på barnas premisser, og etter hvert som barnet opplever en større grad av trygghet og tilhørighet vil de kunne forholde seg til større og større deler av barnehagen. Barna skal få tilegne seg nye erfaringer ved å utfordre seg selv, og føle mestring.

Toåringene holder til i rommene nærmest garderoben. Her har de et stort oppholdsrom med småbord egnet til bordaktiviteter og lek, samt ett flerbruksrom hvor de kan ha dukkelek og formingsaktiviteter.
Alle måltider spiser de på kjøkkenet. De har også eget stellerom.
Toåringens lek er grunnleggende sosial og de søker i denne alderen mer og mer ut mot de rundt seg. For at deres egenart eller “Toddlerkultur” skal kunne blomstre, trenger de å være sammen med jevnaldrende.

Oversikt over de ansatte finner du her.

E-post: smabarn@markaplassen-barnehage.no