Regional kompetanseutvikling for barnehager- REKOM

Lederteamet på Markaplassen Barnehage har i år meldt oss på et barnehagebasert utviklingsprosjekt, hvor vi i samarbeid med andre barnehager, barnehagemyndighet, universitet og høgskole skal utvikle våre kunnskaper og ferdigheter i tema " Ledelse av pedagogiske prosesser".

REKOM (Regional kompetanseutikling) er en nasjonal satsing for barnehagebasert kompetanseutvikling med mål om å styrke barnehagebasert kompetanseutvikling, styrke barnehagen som lærende organisasjon og styrke barnehagens praksis. Rekom er en støtteordning til det pedagogiske arbeidet som vektlegges i egen barnehage, som tar utganspunkt i  analyser, kartlegginger og beskrivelser av ståsted i egen barnehage og hva det er vi ønsker å utvikle videre. Til dette arbeidet får vi støtte av en veileder fra Dronning Mauds Minne Høgskole.

Vi ser i lederteam fram til å ta et dypdykk i hvordan vi kan videreutvikle ledelse både hos den enkelt og i teamet!