Personalmøte med tema " Livsmestring og Helse".

Ranveig Lorentzen tok oss med inn i barnehagehverdagen, la tilrette for felles refleksjon om hva livsmestring og helse er for barna. Hvordan kan barnehagen arbeide pedagogisk for å styrke barns ressurser og livsmestring? Vi tar med dine tanker inn i videre refleksjoner. Herlig når et tema engasjerer en hel personalgruppe.