Turer og uteliv

Barnehagen ligger flott til oppe på Vikåsen, med skog og varierte turplasser i umiddelbar nærhet. Barnas mest populære turplass for tiden er "Gruffaloplassen"

Vikåsenmarka og Vikelva innbyr til varierte turopplevelser utifra barnas alder. Vi er på tur med barnegrupper hver eneste dag gjennom uken, både på tvers av alder og aldersinndelte turer i forbindelse med klubbdager.

Barnehagen har i flere år hatt uteliv som satsningsområdet og vi benytter skogen som læringsarena for store og små.