Relasjoner & Språk

Utviklingsområdenen for 2020-21 er relasjoner og barns språkutvikling. Å sørge for god relasjonskvalitet og at barna gis mulighet til å styrke og utvikle språket sitt, er det viktigste vi kan gjøre som barnehage.

Barn er helt avhengige av å knytte gode relasjoner til de voksne i barnehagen for å kunne utvikle seg og lære. Gode relasjoner er livsviktige for små barn, og det viktigste vi da kan gjøre innen utviklingsarbeid er å sørge for god relasjonskvalitet.

Vårt pedagogiske utviklingsarbeid har som hensikt å styrke vår kompetanse innen det relasjonelle, og sikre kvaliteten på tilbudet til hvert enkelt barn her i barnehagen.

Å utvikle et godt språk er noe av det viktigste som skjer i barns liv, en god språkutvikling danner grunnlaget for den sosiale, den kognitive så vel som den emosjonelle utviklingen.

Våre to utviklingsområder henger tett sammen- Omsorgsfulle, tilstedeværende og tilgjengelige voksne er den viktigste enkeltfaktoren når det gjelder barns språkforståelse og utvikling generelt.