Liten og ny i barnehagen!

Ønsker å informere om at vi er valgt ut til å delta i et prosjekt gjennom Trondheim kommune som heter "Liten og ny".

"Liten og ny" er et folkehelseprosjekt initiert av Trondheim kommune med fokus på barns tilvenning i barnehagen.

Det foreligger lite kunnskap om hvordan en god tilvenningsperiode bær være og her ønsker prosjektet "Liten og ny" i barnehagen å bidra.

I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i 5 dager ved oppstart i barnehagen. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen for dere foreldre.

  Vi synes det er spennende og kunne bidra til forskning for å sikre enda bedre kvalitet for de minste barna!