Velkommen til foreldremøte!

Foreldremøte onsdag 16 oktober!

Tid: 18.00-20.00

Sted: Humla

1. Felles gjennomgang av KID-plan og presentasjon av Eierstyret og Arbeidsutvalget

2. Avdelingsvis