Velkommen til Markaplassen Barnehage SA

Dere har nå fått plass her ved barnehagen og det er sikkert mye dere lurer på i den forbindelse. På grunn av den situasjonen vi nå er i med koronarestriksjoner, så har vi ikke de samme mulighetene til å ta imot nye foreldre og barn i barnehagens åpningstid før oppstart . Men vi skal gjøre vårt beste for å sikre dere god informasjon, dere vil alle bli invitert til foreldremøte i mai, enten digitalt eller på barnehagens uteområdet. Vi ser alle frem til å bli godt kjent med dere og starte samarbeidet for å sikre gode og trygge barnehagedager for barna her i barnehagen.

Her er informasjon om barnehagen

Her er informasjon om tilvenningen og overganger

 

 

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.