Grønt flagg

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning. Siden 2009 har vi vært sertifisert som en Grønt Flagg barnehage.

Som Grønt Flagg barnehage har vi drevet med ulike miljøprosjekter i henhold til de miljøhandlingsplanene vi har utarbeidet. Alt fra holdningsskapende arbeid til mer praktisk rettet aktiviteter som for eksempel kompostering og kildesortering.