Barnehagedagen 2021: Små steg for kloden

Markaplassen har markert Barnehagedagen gjennom mange år, vi har tidligere invitert inn foreldre i forbindelse med tilstelninger på ettermiddag. I år markerer vi Barnehagedagen uten foreldre tirsdag 9 mars. Hovedtema for årets markering er natur og miljø, som er forankret i rammeplanens fagområdet " Natur, miljø og teknologi". (RP.17 s.52-53)

Vi tilrettelegger for aktiviteter knyttet til årets tema Natur, miljø og teknologi;

  • Samlinger med barna om tema før aktivitetene starter- tilpasset små og store
  • Naturpostløype i Hundremeterskogen
  • Sortering av "søppel" - vi legger frem ulikt materiale og barna sorterer i riktig søppelkasse
  • Såing av frø
  • Eksperimenter
  • Formingsaktivitet med gjenbruksmateriale
  • Vi avslutter med lunsj ute

 

Dere kan lese mer om Barnehagedagen her Utdanningsforbundet