Alle kutt i tilskuddene til private barnehager reverseres!

7.oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. 55 dager senere ble regjeringspartiene enige med FRP om et budsjett som reverserte alle foreslåtte kutt for private barnehager!

En hel privat barnehagesektor kan puste lettet ut!

- Det allerede vedtatte kutt i kapitaltilskuddene til private barnehager, reverseres og videreføres på 2020 nivå frem til revidert nasjonalbudsjett til våren

- Det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet på 350 millioner kr (215 millioner kr i 2021) blir ikke gjennomført.

- Forslaget om at private barnehager ikke kan ta opp nye lån i Husbanken stoppes midlertidig.

- Det skal settes ned et hurtigarbeidende utvalg der blant andre KS og PBL deltar, som skal gjøre en helhetlig vurdering av finansieringen av private barnehager, herunder muligheter for lån i Husbanken.