Planleggingsdager og sommerstengt 2019 - 2020

Planleggingsdager og feriestengt 2019 -2020

2019 - 16.08 og 10-11.10

 

2020 - 24.01 og 19.06

 

Stengt jul og påske samt sommerstengt i uke 28 og 29.