Planleggingsdager og sommerstengt 2018-2019

Planleggingsdager 2018-2019: 17.08. og 11/12.10. 2018. 25.01 og 21.06. 2019 Stengt jul og påske, samt sommerstengt uke 28 og 29.