Pedagogisk årshjul

Vårt pedagogiske årshjul viser faste aktiviteter gjennom året. (Inkludert planleggingsdager og helligdager etc).

Pedagogisk årshjul finner du her