Velkommen til Markaplassen Barnehage SA.

Vi har laget et lite hefte med informasjon som kan være fint å vite om ved oppstart i vår barnehage.

Velkommenheftet kan leses her.