Velkommen til foreldremøte onsdag 18.10.17

I forbindelse med barnehagens arbeid med vennskap - og vårt forebyggende arbeid mot mobbing, har vi i år invitert Helge Gudmundsen til å holde et foredrag for oss! Sett av kvelden, mer info kommer!