Barnehagedagen 2017 " Vi vil leke"

Barnehagedagen ble markert også i år her på Markaplassen! Årets slagord var " vi vil leke" . Lek, og lekens betydning for barn er viktig både å fremme og synliggjøre. Mandarinsaft var invitert og gjennomførte en super konsert for alle barna:) På ettermiddagen var alle foreldre invitert og alle deltok i en felles "Røris" ute i barnehagen. Avsluttet dagen med utelek, boller og saft!