Foreldremøte med tema "Våre kjerneverdier"

Denne høsten har vi satt barnehagens kjerneverdier på agendaen omsorg-respekt-toleranse. Vårt mål er at våre verdier skal bli mer synlige og vi skal bli mer bevisst verdiene i vårt daglige arbeid!

Vi ønsker en større bevisstgjøring rundt våre verdier både i personalgruppa, barnegruppa og blant foreldrene. At foreldrene har kjennskap til våre verdier og vet noe om hvordan vi definerer verdiene er viktig.
Ranveig Lorentzen innledet kvelden med et foredrag om omsorg - og omsorg i barnehagen. Ranveig snakket om omsorg i nære relasjoner, psykisk omsorg, fysisk omsorg og etisk omsorg.
Ved siste del av foreldremøtet inviterte vi foreldrenen inn i verdiarbeidet, etter en kort innledning av avdelingenes pedagogiske ledere fikk foreldrene sitte gruppevis. Viktig for vårt verdiarbeid at foreldreperspektivet er med i vår bevisstgjøringsprosess.