Foreldremøte 28.10.15 kl.19-21

Nærmere informasjon kommer seinere!