Velkommen til høstens foreldremøte!

Høstens foreldremøte avholdes i kveld 15.10.14 kl 19.00 - 21.00.

Saksliste er sendt ut på mail. Vi tar først en felles stund, med presentasjon av personalet, eierstyret, samarbeidsutvalget og arbeidsutvalget. Vi må foreta valg av to representaner til SU og to vara til AU.

Foreldrerådet, som er alle foreldre i barnehagen, må ta stilling i saken om økte kostpenger. Vera innleder i saken.

Siste del av møtet gjennomføres avdelingsvis med tema "Hva har vi gjort i dag".

Vel møtt!