Velkommen til nytt barnehageår

Vi ønsker alle velkommen til et nytt barnehageår ved Markaplassen barnehage. Vi gleder oss til å se igjen de som allerede går her og ser frem til å bli kjent med nye barn og foreldre.

Starten av året vil som vanlig være en tid for trygghet, relasjonsbygging og vennskap. I tillegg til den daglige kontakten så vil all informasjon til dere foreldre blir sendt ut på e-post eller lagt ut på vår hjemmeside. Derfor er det viktig at vi har oppdaterte e-postadresser. Endringer og oppdateringer  av e-postadresser gis direkte til den enkelte avdeling eller til daglig leder. Dersom det er noe dere lurer på så ta kontakt med oss. Vi gleder oss til et nytt år sammen med dere!

NB! Informasjon om planleggingsdager for høsten 2014 finner dere her.