Hovedopptak

Frist for å søke til hovedopptaket er 1. mars 2014.

HUSK: FRIST FOR Å SØKE TIL HOVEDOPPTAK ER 1. MARS.
Spørsmål om opptak rettes til Oppvekstkontoret på telefon
97 99 61 00, epost:oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no.

Mer informasjon finner dere her.