Foreldresider

Alle foreldre skal nå ha fått tilgang til våre foreldresider tilsendt pr e-post. Hvis ikke, ta kontakt med barnehagen. På foreldresidene vil vi fra og med uke 49 legge inn ukeplaner. Etter hvert vil vi også legge inn bilder og annet materiale.