Relasjoner & Språk

Utviklingsområdenen for 2016 - 2018 er relasjoner og barns språkutvikling.

Sentralt i arbeidet med å knytte gode relasjoner, står samhandling og dialogen, som igjen bygger på gjensidig forståelse og kommunikasjon.

Vårt pedagogiske utviklingsarbeid har som hensikt å styrke vår kompetanse innen det relasjonelle, og sikre kvaliteten på tilbudet til hvert enkelt barn her i barnehagen.

Å utvikle et godt språk er noe av det viktigste som skjer i barns liv, en god språkutvikling danner grunnlaget for den sosiale, den kognitive så vel som den emosjonelle utviklingen.

Våre to utviklingsområder henger tett sammen- Omsorgsfulle, tilstedeværende og tilgjengelige voksne er den viktigste enkeltfaktoren når det gjelder barns språkforståelse og utvikling generelt.