Grønt Flagg!

I anledning 10 år med miljøsertifiseringen Grønt Flagg, fikk vi besøk av Bjørn Silseth og Roy Sivertsen fra Grønn Barneby som hadde et foredrag for hele personalet. De hadde full oversikt over Markaplassen sine tema gjennom 10 år som Grønt Flagg barnehage. Takk for inspirerende foredrag og vi skal fortsette vårt miljøarbeid her i barnehage!