Planleggingsdagene.

Vi har nå hatt to fine dager med fokus på blant annet barns lek, vennskapsferdigheter og sosial kompetanse.

Lederteamet har alle holdt innlegg om den aldersadekvate leken etter hvilken avdeling eller klubb de har ansvar for. Vi trenger alle en påminnelse om lekens betydning for barn,den spontane og selvinitierte leken, fantasien, det å kunne gå inn i roller, tre inn i en magisk verden, samhandle og forhandle. Idemyldringen for å holde leken i gang.....

Vi skal verdsette leken, legge til rette for gode lekemiljøer ute og inne, sørge for at alle er inkluderte og hjelpe barna med å skape og opprettholde positive og sosiale samspill.

Lunsjen tok vi på "Gruffaloplassen", Ugleklubbens faste turplass.